மிக குறைந்த விலையில் வாங்கி படியுங்கள்...

Loading...

காங்கேயம் காளை ஒருங்கிணைந்த பண்ணையத்தில் எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை நாம் இக்கட்டூரை மூலம் உணர முடிகின்றது. Prefabricated Structure மூலம் கட்டிடத்தின் எவ்வளவு எளிதாக கட்ட முடியும் என்பதை அனைவரும் உணரும் வண்ணம் உள்ளது. சமீபத்தில் GST கவுன்சில் சந்திப்பில் கொண்டு வரப்பட்ட திருத்தங்களையும் முன்னால் அதிகாரி எளிமையாக விளக்கியுள்ளார்.

இவ்விதழை முழுமையாக படிக்க