மிக குறைந்த விலையில் வாங்கி படியுங்கள்...

Loading...

நீரில் உள்ள மாசைப்பற்றி சாமானிய மக்கள் தெரிந்து கொள்ள இதுவே நல்ல தருணம். நம் இனி வரும் காலங்களில் நீருக்கு எந்த அளவு போராட வேண்டி இருக்கும் என நன்கு உணர்த்துகிறார் கட்டூரை தொகுப்பாளர். மேலும் RERA சட்டத்தின் இறுதிப் பகுதியில் உள்ள நடைமுறை சிக்கல்களும் மற்றும் அமல்படுத்த தேவையானவற்றை விளக்குகின்றது.

இவ்விதழை முழுமையாக படிக்க