மிக குறைந்த விலையில் வாங்கி படியுங்கள்...

Loading...

முருங்கை மற்றும் ஆறு மாத ரகத்தை பற்றி இந்த இதழில் உள்ள விவரம் ஓர் பொக்கிஷம். மேலும் புவி வெப்பம் அடைவதின் உண்மையும் அதன் விளைவுகளை பற்றிய விளக்கங்கள் நம்மை நிச்சயம் சிந்திக்க செய்கிறது.

இவ்விதழை முழுமையாக படிக்க