மிக குறைந்த விலையில் வாங்கி படியுங்கள்...

Loading...

இவ்விதழில் பெண்களுக்கு ஏற்ற கிழங்கு சிப்ஸ் தயாரிப்பு மற்றும் விவசாய விளை பொருட்கள் ஏற்றுமதி,GST வரி அரங்கம், பார்த்தீனியம் எனும் அரக்கன், இறைச்சி முயல் வளர்ப்பு ஆகியவை விரிவாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. !!!

இவ்விதழை முழுமையாக படிக்க