மிக குறைந்த விலையில் வாங்கி படியுங்கள்...

Loading...

இந்த இதழில் பிரதம மந்திரி வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கும் திட்டம், கறவை மாடுகளில் இனப்பெருக்கப் தொழில் நுட்பங்கள், நலம் தரும் வேளாண்மை வாடாமல்லி அடங்கியுள்ளன.

இவ்விதழை முழுமையாக படிக்க