மிக குறைந்த விலையில் வாங்கி படியுங்கள்...

சந்தா

சந்தா
ஓராண்டு சந்தா ரூ.300/-

 

ஈராண்டு சந்தா ரூ.580/-

சந்தா தொகையை“KOVAI VANIGAM”என்ற பெயருக்கு  M.O/ D.D  எடுத்து கீழ்க்கண்ட முகவரிக்கு அனுப்பவும்.

logo

Kovai Vanigam
31-B, Bogaiyan Layout, Karamadai Road, Muttupalayam, Coimbatore District, PIN - 641 301
Phone: 75983 11599. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.