புதிய நெல் சாகுபடி முறைகள்

கால்கிலோவிதை நெல்லைப் பயன்படுத்திஒரு எக்கரில் நான்குடன்மகசூல் எடுத்து சாதனை புரிந்த சாகுபடி முறைகளைப் பற்றிய விபரம்.  நெல் ரகங்கள் மிகவும் சன்ன ரகமாக இருந்தால் ஒருஏக்கர் நெல் சாகுபடி செய்ய கால் கிலோ விதை நெல் போதும்.மோட்டா ரக நெல் விதைகளாக …

Read More