இயற்கை பூச்சிக் கொல்லி-நற்பயன்

சுகாதாரச் சீர்கேட்டிற்குக் காரணம் பூச்சிகள். ஈ, கரப்பான் பூச்சி…போன்றவைகளை நகரப் பகுதிகளுக்கு உதாரணமாக சொல்லலாம். கிராமப் பகுதிகளில் கால்நடைகளே பொருளாதாரம் என்பதால் அவற்றைத் தாக்கும் உண்ணி (ticks), பேன், 5 வகையான ஈக்கள், செதில் பூச்சி(mites), தெள்ளுப் பூச்சி(flea)… போன்றவைகளால் கால்நடைகள் …

Read More

மண்புழு உரம் தயாரிக்கும் முறை

நான் ‘நம்மாழ்வார்’ ஐயாவின் வழியைப் பின்பற்றுபவன் என்று மிகுந்த பெருமையுடன் கூறினார்திரு.செ.கண்ணன்.  திருமால் இருஞ்சோலை மண்புழுப் பண்ணையின் உரிமையாளர்.  அவர் தனது பண்ணையைப் பற்றிக் கூறும் பொழுது, என்னோட பண்ணைக்குப் பெயர் வைத்ததுநம்மாழ்வார் ஐயாதான் என்றும், இருஞ்சோலை என்பதன் பொருள் கடவுள் …

Read More