சட்டம் என்ன சொல்கிறது?

w3கேள்வி – 1

மூன்றாண்டுகளுக்கு முன்பு நான் ஒரு மோட்டாரை வீட்டுத் தொட்டியிலிருந்து மேல் தொட்டிக்குத்

ஆதிமலைப் பழங்குடியினர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனம் லிமிடட்.

  zijtw7gl  ‘‘Keystone’’ என்கிற தன்னார்வத் தொண்டு நிறுவனம், தொடங்கி வைத்ததே இந்த ‘ஆதிமலைப் பழங்குடியினர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனம் லிமிடட்’. ‘Keystone’ தன்னார்வத்

சரக்கு மற்றும் சேவை வரி சட்டம் 2016

k03rzw8uஇந்திய நாடாளுமன்றம் இயற்றிய “122ஆம் அரசியல் சாசனத் திருத்தச் சட்டம்” விரைவில் ஜனாதிபதியின் ஒப்புதல் பெற்று அரசிதழில் (Govt. of India Official gazette) விரைவில்

உள்ளத்திலிருந்து…

obwglxxp“ஒன்று பட்டால் உண்டு வாழ்வு – நம்மில்
ஒற்றுமை நீங்கிடில் நம்அனைவர்க்கும் தாழ்வு”

பாரதி நமக்கு – பாரதத்திற்கு – எடுத்துக் கூறிய தாரக

பார்த்தீனியம் நச்சுக்களை – பிரச்சனைகளும் கட்டுப்பாடுகளும்

525facwzஅமெரிக்காவைத் தாயகமாகக் கொண்ட பார்த்தீனியம் என்ற நச்சுக்களை 1955-ம் ஆண்டு வெளிநாட்டுத் தானியங்களுடன் இந்தியாவிற்குள் இறக்குமதியானது. எல்லா வகையான சூழ்நிலையிலும் வளரும்

வனம் காப்போம்

lanwhz91வனம் காப்போம்

‘Keystone’ என்கிற தன்னார்வத் தொண்டமைப்பானது நீலகிரி பயோஸ்பியர் ரிசர்வுக்கு உட்பட்ட  மலைப்பகுதியில் அழிந்து வரும் இயற்கைத் தாவரங்களைக் கண்டறிந்து, பாதுகாத்து