மிக குறைந்த விலையில் வாங்கி படியுங்கள்...

Loading...

கொட்டில் முறை ஆடு வளர்ப்பு நன்றாக அலசப்பட்டு இனி வரும் மாதங்களில் அதில் உள்ள நல்ல லாபங்கள் மற்றும் வழிமுறைகளை என்ன பொருளாதார சம்பவங்கள் வரலாம் அதை எதிர்க் கொள்ள விவரிக்கிறது. மேலும் டிஜிட்டல் கட்டண முறைகள் என்ன நம்மால் முடியுமாக என்றும் அதில் உள்ள நடைமுறை சிக்கல்கள் வாசகர்களுக்கு நன்று விளக்கியிருப்பது அனைவரும் தெரிந்துகொள்ள வேண்டியது. அவசியம் படிக்க வேண்டிய புத்தகம்.

இவ்விதழை முழுமையாக படிக்க