மிக குறைந்த விலையில் வாங்கி படியுங்கள்...

Loading...

மண்வகைகளை பற்றியும், நெற்பயிர் அறுவடைக்கு தேவையான கருவிகளை பற்றி இங்கு விளக்கமாக விரிக்கப்பட்டு பெண்கள் NANO தொழில்நுட்பத்தில் பயிற்சி பெற என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் உள்ளது இவ்விதழில்.

இவ்விதழை முழுமையாக படிக்க