மிக குறைந்த விலையில் வாங்கி படியுங்கள்...

Loading...

இவ்விதழில் மரவள்ளிக் கிழங்கு இயந்திரம் உழவும் திறன் விளக்கப்பட்டுள்ளது, மாய மாளிகைகள் அமைக்கும் விதமும் விளக்கப்பட்டுள்ளது. வேம்பின் விளக்கம் கசக்கவில்லை. படித்துப் பயன்பெறுவோமாக!

இவ்விதழை முழுமையாக படிக்க