மிக குறைந்த விலையில் வாங்கி படியுங்கள்...

விலை ரூ.10/-

Loading...

இவ்விதழில், இயற்கை வேளாண்மையை வலியுறுத்தி நடந்த கருத்ததரங்கு மிகவும் பாராட்டப்பட வேண்டிய ஒன்று. மஞ்சள் பயிரிடுதல், மண்புழு உரம், இயற்கை உரம் செய்தல், பஞ்சகவ்வியங்களைப் பயன்படுத்துதல் ஆகியவற்றின் இன்றியமையாமை நன்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன . அவை நமக்கு விசமில்லா, பணத்தட்டுப்பாடில்லா வாயுவைக் கொடுக்கும். அவற்றை கடைப்பிடிப்போமாக!

இவ்விதழை முழுமையாக படிக்க